Erwin Niedeveld (49) neemt afscheid van de Sportraad Hoeksche Waard

Erwin Niedeveld stopt met ingang van 23 april bij de Sportraad Hoeksche Waard. De Mijnsheerenlander kan zijn nieuwe werkzaamheden als gemeenteraadslid voor de Lokalen Hoeksche Waard niet combineren met een bestuursfunctie bij de Sportraad Hoeksche Waard. De 49-jarige Niedeveld is sinds de oprichting in oktober 2019 actief voor de Sportraad Hoeksche Waard.

Vorige maand is Niedeveld voor vier jaar geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de Lokalen Hoeksche Waard. Eerder was hij al burgerlid van diezelfde partij. Peter Nootenboom, voorzitter van de Sportraad Hoeksche Waard, betreurt het vertrek van het algemeen bestuurslid. “De afgelopen 2,5 jaar hebben we prettig met elkaar samengewerkt en veel bereikt voor het sport en bewegen in de Hoeksche Waard. We zijn Erwin ontzettend dankbaar voor zijn inzet. Tegelijkertijd willen we een onafhankelijke positie innemen ten opzichte van de gemeente. De schijn van belangenverstrengeling willen we daarbij voorkomen. In goed overleg hebben we besloten dat Erwin zich volledig gaat focussen op zijn werk als raadslid.”  

Vitale sportsector

Niedeveld heeft zich namens de Sportraad Hoeksche Waard o.a. ingezet voor LHBTI-acceptatie in de sport, diversiteit & inclusie en een gezonde sportomgeving. Ook nam hij deel aan diverse werkgroepen. “Als gemeenteraad hebben wij een belangrijke rol de maatschappelijke waarde te onderkennen van sport en bewegen. Gezondheidzorg, jeugdzorg, onderwijs en inclusiviteit in de Hoeksche Waard kunnen profiteren van een vitale sportsector. Ik vertrouw erop dat de integrale sport en beweegnota dit jaar de basis gaat leggen voor onder meer dit perspectief. De Sportraad kan hierin een belangrijke verbindende rol vervullen,” aldus Niedeveld.

Over Sportraad Hoeksche Waard

Sinds de oprichting in oktober 2019 is Niedeveld actief voor de Sportraad Hoeksche Waard. De missie van de Sportraad Hoeksche Waard is het versterken van het fundament voor breedtesport en topsport, het bieden van een toekomstgericht platform en het aanjagen van vernieuwing. De focus ligt hierbij op de ruim 140 sportverenigingen die de Hoeksche Waard rijk is. In de afgelopen periode hebben we onder meer meegedacht in de totstandkoming van het lokale Sportakkoord, de harmonisatie van het accommodatie- en subsidiebeleid en de komst van de integrale sport- en beweegnota. De Sportraad Hoeksche Waard is een onafhankelijk orgaan. We werken nauw samen met de gemeente Hoeksche Waard, sportverenigingen en met andere gevestigde partijen, zoals Hoekse Waard Actief.