Gemeente presenteert een positief resultaat over 2019

Het college van Gemeente Hoeksche Waard presenteerde begin deze maand de eerste jaarrekening van de gemeente aan de gemeenteraad, welke een positief resultaat over 2019 laat zien van €3,3 miljoen.

Tevens werd ook de Perspectiefnota 2021-2024 gepresenteerd, waarin alle nieuwe beleidswensen met de bijbehorende kosten van €2,5 miljoen in beeld zijn gebracht. De grootste nieuwe beleidswensen gaan over onderhoud van en investering in de openbare ruimte, armoedebestrijding en het investeren op passend werk voor iedereen. Zie bijgevoegde infographic. De Sportraad Hoeksche Waard is van mening dat het thema Sport onvoldoende prioriteit krijgt, sport veelal gezien wordt als een kostenpost en hierdoor de verbindende rol en waarde van de sportverenigingen minder goed tot zijn recht komt. In onze reguliere overleggen met de gemeente zullen wij het belang van sport en bewegen voor de (inclusieve) samenleving in de Hoeksche Waard blijven benadrukken en aandacht hiervoor vragen.