Visie & Missie

Visie

De Sportraad HW ziet de positieve effecten van sport en bewegen op gezondheid en het voorkomen van gezondheidsklachten. Maar ook de sterke sociale kracht. Een brede sportbeoefening in verenigd verband in de Hoeksche Waard is onmisbaar om iedereen te kunnen laten meedoen, om ‘gemeenschapszin’ te bevorderen, talenten te ontdekken en mensen te laten groeien in bijvoorbeeld zelfvertrouwen en omgaan met winst en verlies. De Sportraad staat voor: sport en bewegen toegankelijk voor alle inwoners, vitale sport- en beweegaanbieders en professioneel sportbeleid. Ook in 2050 kan iedereen in de Hoeksche Waard nog sporten in verenigingsverband.

Missie

De Sportraad HW zet zich in voor een florerende amateursport en acteert daarin onafhankelijk van clubs en gemeente. We stellen ons de best mogelijke sportinfrastructuur tot doel. Een infrastructuur waarin iedereen kan meedoen. Daarom ondersteunen we verenigingen, initiëren we beleid en verstevigen we zo het fundament voor breedtesport en topsport in de Hoeksche Waard. We zijn een netwerk/platform voor de sportwereld van HW. Sporters, verenigingen en bestuurders zijn onderdeel van de besluit- en beleidsvoorbereiding van de Sportraad. Participatief, genetwerkt (verbonden) en proactief, de Sportraad is een katalysator voor verandering en innovatie.

Samengevat: De Sportraad versterkt het fundament voor breedtesport en topsport. Wij zijn een toekomstgericht platform en jagen vernieuwing aan.

Sportraad Hoeksche Waard Infographic