Integrale aanpak sport- en beweegnota

De Sportraad Hoeksche Waard bestaat inmiddels een jaar en we zijn actief betrokken bij een aantal werk- en klankbordgroepen zoals het lokaal sportakkoord, de harmonisatie van het subsidiebeleid, de regenbooggemeente, mentale weerbaarheid en samen bewegen. We doen dit omdat we overtuigd zijn van de kracht van sport en daarmee van de waarde van sportaanbieders in de Hoeksche Waard.

De Sportraad steunt het voorstel om een hogere prioriteit te geven aan de realisatie van een Sport- en Beweegnota. We adviseren hiervoor een integrale aanpak, waarbij sport en bewegen worden gezien als de verbindende kracht in onze samenleving.

Zie hiervoor ons voorstel aan wethouder Paul Boogaard.