Lokaal sportakkoord getekend


Iedereen moet plezier kunnen hebben in sport, ongeacht leeftijd, inkomen of een eventuele lichamelijke/geestelijke beperking. Dat is het hoofddoel van het Lokaal Sportakkoord Hoeksche Waard. Op 1 november 2019 hebben wethouder Paul Boogaard, Peter Nootenboom (Sportraad HW), Gertjan de Vogel (Regiekr8) en Vera Hersbach (WelzijnHW) hun handtekening hieronder gezet.

Wethouder Paul Boogaard (sport) is trots op dit mooie akkoord. “Met dit akkoord zorgen we ervoor dat iedereen in de Hoeksche Waard kan sporten en dit met plezier kan doen”, aldus de wethouder. “Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Of je dit nu alleen wilt doen of in verenigingsverband, als recreant of topsporter, met of zonder beperking. Uit een uurtje sport in de week kun je zoveel plezier halen. Daar heeft iedereen baat bij. Ik ben dan ook erg blij dat dit akkoord tot stand is gekomen met een hele brede groep. Op die manier is sport van en voor iedere Hoeksche Waarder.”

Voor meer informatie zie de website van de Gemeente Hoeksche Waard.