Maximaal aantal aanwezigen 0-evenement verhoogd

Als sportaanbieder kun je bij het organiseren van evenementen te maken krijgen met een zogenaamde meldings- of vergunningsplicht. Dit betekent dat je aan verschillende gemeentelijke eisen moet voldoen. Dit wordt geregeld in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Welke eisen dat precies zijn, kun je terugvinden of navragen bij de gemeente. Voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen doorgevoerd, zodat het maximumaantal aanwezigen op een meldingsplichtig 0-evenement is verhoogd van 100 naar 250 personen. Onder een categorie 0-evenement wordt verstaan, een meldingsplichtig kleinschalig evenement zonder noemenswaardig risico en waarbij geen extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist. Als Sportraad Hoeksche Waard vinden wij dit een goede ontwikkeling. De druk op organisatie van evenementen wordt hiermee voor sportaanbieders minder.

De APV Hoeksche Waard 2020 waarin deze wijziging is opgenomen is 30 juli 2020 in werking getreden. De link naar de actuele APV kun je op deze landelijke website terugvinden: Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard 2020

Hulp en ondersteuning nodig bij de organisatie van evenementen? De verenigingsondersteuners van HW-Actief staan voor jullie klaar. 

Foto: John de Pater