Oprichting Sportraad is een feit


De oprichting van de Sportraad Hoeksche Waard is op 10 oktober 2019 officieel gemaakt door de notaris. De raad wordt, allen op persoonlijke titel, gevormd door de bestuursleden Peter Nootenboom, Bert de Jong, Marita Verkaik, Dennis Verschuuren en Erwin Niedeveld.

Eén van de eerste stappen die we als nieuwe raad willen zetten is het opzetten van een convenant met de gemeente: ,,We willen bevorderen dat iedereen kan sporten in de Hoeksche Waard, met aandacht voor top- én breedtesport”.