Welkom bij de Sportraad Hoeksche Waard

De Sportraad is een onafhankelijk orgaan. We werken samen met de gemeente Hoeksche Waard, met sportverenigingen en met andere gevestigde partijen, zoals Hoekse Waard Actief. We geven alle partijen gevraagd en ongevraagd advies.

In oktober 2019 is de Sportraad Hoeksche Waard opgericht, een burgerinitiatief dat in juni 2018 gestart is. Onze missie is het versterken van het fundament voor breedtesport en topsport, het bieden van een toekomstgericht platform en het aanjagen van vernieuwing. Allereerst gaan we focussen op de ruim 140 sportverenigingen die de Hoeksche Waard rijk is. In de afgelopen periode hebben we meegedacht in de totstandkoming van het lokale Sportakkoord. Een belangrijk speerpunt voor de Sportraad voor de komende jaren is het ondersteunen van verenigingen bij identiteit, zichtbaarheid, vitaliteit en nieuwe doelgroepen.

Met 5 vrijwilligers uit de Hoeksche Waard met verschillende sportachtergronden, kennis en werkervaringen vormen we het bestuur van de Sportraad. We hebben ieder op persoonlijke titel zitting genomen in het bestuur, dus niet als vertegenwoordiger van de sportverenigingen waar we zelf actief zijn. We handelen als Sportraad sowieso nooit op basis van behoeften van individuele sportverenigingen.

Lees meer >>