Samen Bewegen: meer samenwerking en meer senioren in beweging in de Hoeksche Waard

Samen Bewegen

Eén van de speerpunten van de het beleid van de gemeente Hoeksche Waard is het inzetten op een inclusieve samenleving. Binnen het programma Samen Bewegen werkt een keten van zorg- en welzijnspartijen in de Hoeksche Waard met elkaar samen om meer kwetsbare senioren in beweging te brengen en houden. Wat ooit als burgerinitiatief startte, is nu een community-project van verschillende samenwerkingspartners. 

Veel senioren wordt geadviseerd om meer te sporten en bewegen om zo hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. De professionals die betrokken zijn bij Samen Bewegen vervullen met hun kennis en kunde een signalerende rol en werken met elkaar samen om meer ouderen in de Hoeksche Waard in beweging te brengen en houden. Ook zijn er binnen het programma veel ingangen bij sportaanbieders in de Hoeksche Waard. Het programma draait nu al bijna twee jaar en heeft als doel om senioren naar passend sport- en beweegaanbod kunnen begeleiden.

Signalerende functie

Vanuit de Sportraad Hoeksche Waard steunen we de missie om ouderen meer in beweging te krijgen,” zegt bestuurslid Erwin Niedeveld. “We willen dat vanuit verschillende partijen en disciplines mensen zich bekommeren om deze kwetsbare doelgroep. Als Sportraad Hoeksche Waard zien we onze toegevoegde waarde in een verbindende en ondersteunende rol. Zo hebben we het hele netwerk hebben in kaart gebracht en staat er nu een partnerschap in de Hoeksche Waard van praktijkondersteuners, huisartsen, paramedici, wijkverplegers en zelfs kappers die een signalerende functie hebben. Een positief signaal.”

Het doel van Samen Bewegen is dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het is een waardegedreven aanpak, waarin veel ruimte is voor de ervaringen van de zorgprofessionals en de ouderen, de bewoner waar het hele netwerk het voor doet. De gemeenschappelijk missie van Samen Bewegen is: het bevorderen van fysieke, sociale en mentale mobiliteit van zelfstandig wonende ouderen met een verhoogd valrisico, woonachtig in de Hoeksche Waard.

Valpreventie

Het programma Samen Bewegen werkt aan de hand van drie pijlers: het signaleren/motiveren van senioren, training op gebied van valpreventie en continueren/ondersteunen. Inmiddels is er een groep trainers beschikbaar die, verspreid over heel de Hoeksche Waard, persoonlijke begeleiding biedt aan senioren door middel van een 10-weekse valpreventie training. Ook werken veel zorg- en welzijnspartijen met elkaar samen en is met Welzijn Hoeksche Waard het project in vertrouwde handen.

Iedere 4 minuten belandt er een 65+er na een valincident op de Spoed Eisende Hulp (SEH). Ten opzichte van 2018 is er in 2019 een stijging van 11% van ernstig letsel na een valongeval bij 65+-ers, bij 85+ers is deze stijging 19%. In 22% van de gevallen betreft het een val na struikelen. De prognose is dat deze aantallen blijven stijgen, er is sprake van dubbele vergrijzing, het aantal ouderen neemt toe en een steeds groter aantal daarvan is 75+. Ook blijven ouderen steeds langer, met meer aandoeningen en in een kwetsbare situatie thuis wonen.