Update uitvoering lokaal Sportakkoord

In november 2019 is het Sportakkoord Hoeksche Waard 2020-2021 vastgesteld. Als Sportraad nemen we deel in de lokale werkgroep met de gemeente, Hoeksche Waard Actief, Regiekr8 en Welzijn Hoeksche Waard. Door het coronavirus verloopt de uitvoering in 2020 helaas niet zoals gepland, maar goed nieuws is dat de uitvoeringsperiode door het Rijk verlengd is tot en met 2022.

Het thema Positieve sportcultuur is door gebeurtenissen in de turn- en wielersport zeer actueel. Samen met Hoeksche Waard Actief en NOC*NSF bekijken we of in 2020-2021 extra inzet mogelijk en gewenst is op het thema veilig sportklimaat. Integriteitsbeleid en trainersbegeleiding krijgen in ieder geval aandacht. Heeft u als sport- en beweegaanbieder vragen en/of wensen? Dan horen we het graag.

Het thema Vitale sport- en beweegaanbieders is door het coronavirus nog relevanter geworden. De gemeente Hoeksche Waard liet in juni onderzoek uitvoeren naar de impact van de coronacrisis op verenigingen en stichtingen in Hoeksche Waard. 18% van de respondenten gaf aan dat de coronacrisis het voortbestaan van de vereniging of stichting bedreigt. 13% weet op dit moment (nog) niet welke gevolgen de coronacrisis voor hun vereniging heeft. Over de uitkomsten van het onderzoek en in het bijzonder over hoe verder invulling gegeven gaat worden aan de behoeften van sportverenigingen voeren we de komende tijd met de gemeente en in de werkgroep Sportakkoord het gesprek.  

Door de coronacrisis zijn ook veel minder mensen gaan sporten. Met de Nationale Sportweek van 18 tot en met 29 september wordt geprobeerd dit een positieve impuls te geven. Hierbij is extra aandacht voor doelgroepen die ook in ons lokale Sportakkoord benoemd staan, zoals ouderen en mensen met een beperking. Laat het ons weten als uw vereniging wilt deelnemen aan de Nationale Sportweek en wij (met de werkgroeppartners) voor uw vereniging van betekenis kunnen zijn!

Op 17 september vergaderen we weer met de werkgroep. We zullen z.s.m. daarna via onze website een uitgebreidere update geven van de uitvoering van het Sportakkoord Hoeksche Waard. Heeft u als sport- en beweegaanbieder of andere partnerorganisatie in de uitvoering van het lokale Sportakkoord vragen, een (uitvoerings)update, tips of opmerkingen, dan horen wij het graag!