Visie & Missie bepaald


De sportraad heeft zich laten begeleiden door een extern bureau om te komen tot een goede Visie & Missie, passend bij onze Hoeksche Waardse sport & bewegen cultuur. Daartoe is de methode “WHY, HOW, WHAT” toegepast. De uitkomsten zijn hier terug te lezen. 

Na het bepalen van de Visie & Missie hebben we willen vastleggen waar de Sportraad zich in eerste instantie op richt. De onderwerpen die in de gesprekken werden opgebracht betroffen; 

  • de formalisering en de positionering van Sportraad;
  • randvoorwaarden die we voor/met de clubs kunnen organiseren; 
  • en onderwerpen die we rekenen tot ‘voor de sport’.


Samenvattend plaatsten we harmonisatie van het accommodatiebeleid hoog op de agenda en ook de zichtbaarheid van de clubs (communicatie en inzicht in sportaanbod). Het doelgroepen(beleid) waarbij de Sportraad clubs concreet ondersteunt bij de implementatie, is een volgend speerpunt. Ten slotte stelt de Sportraad met/voor iedere club een profiel op van de identiteit van de club, de veiligheid en vitaliteit.

Dit zijn de eerste onderwerpen waarmee de Sportraad in 2019 is gestart.