Introductie

In oktober 2019 is de Sportraad Hoeksche Waard opgericht, een burgerinitiatief dat in juni 2018 gestart is. Met 5 vrijwilligers uit de Hoeksche Waard met verschillende sportachtergronden, kennis en werkervaringen vormen we het bestuur van de Sportraad. We hebben ieder op persoonlijke titel zitting genomen in het bestuur, dus niet als vertegenwoordiger van de sportverenigingen waar we zelf actief zijn. We handelen als Sportraad sowieso nooit op basis van behoeften van individuele sportverenigingen.

De Sportraad is een onafhankelijk orgaan. We werken samen met de gemeente Hoeksche Waard, met sportverenigingen en met andere gevestigde partijen, zoals Hoekse Waard Actief. We geven alle partijen gevraagd en ongevraagd advies.

Onze missie is het versterken van het fundament voor breedtesport en topsport, het bieden van een toekomstgericht platform en het aanjagen van vernieuwing. Allereerst gaan we focussen op de ruim 140 sportverenigingen die de Hoeksche Waard rijk is. In de afgelopen periode hebben we meegedacht in de totstandkoming van het lokale Sportakkoord. Een belangrijk speerpunt voor de Sportraad voor de komende jaren is het ondersteunen van verenigingen bij identiteit, zichtbaarheid, vitaliteit en nieuwe doelgroepen.

We zijn vergaand met de gemeente in gesprek over een samenwerkingsovereenkomst, waarin onze adviesrol op het gebied van beleid voor sportverenigingen en ander gemeentelijk beleid betreffende sport en bewegen wordt geformaliseerd. Het doel is dat kennis, ervaringen en standpunten van sportverenigingen in de Hoeksche Waard in een zo vroeg mogelijk stadium worden benut. De komende tijd maken we deel uit van onder meer een klankbordgroep harmonisatie gemeentelijk (subsidie en accommodatie) beleid en een werkgroep voor uitvoering van het lokale Sportakkoord.

Tot slot gaan we voor ons als Sportraad een uitvoerings- en communicatieplan opstellen voor 2020. Want we moeten en willen nog heel veel verenigingen leren kennen! Eens per maand vergaderen we en dit is bij voorkeur op locatie van een vereniging, dus als we bij uw vereniging terecht kunnen dan horen we het graag. 

Met sportieve groet, 

Peter Nootenboom, Bert de Jong, Marita Verkaik, Erwin Niedeveld, & Dennis Verschuuren