Terug naar overzicht
29 juni 2023 Brief gemeenteraad: voortgang sport- en beweegnota en harmonisatie buitensportaccommodaties

De Sportraad Hoeksche Waard heeft met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van het (niet) behandelen van de keuzenota’s met betrekking tot de sport- en beweegnota in de raadscyclus van mei. Dit heeft directe gevolgen voor diverse sportverenigingen die al geruime tijd wachten op duidelijkheid middels de nota en door deze verdere vertraging vrezen voor de continuïteit van hun vereniging.

Lees hier de volledige brief.