Over ons

De Sportraad Hoeksche Waard is in oktober 2019 opgericht als gevolg van een burgerinitiatief. Inmiddels zetten we ons met zeven gepassioneerde vrijwilligers in voor het sport en bewegen binnen de Hoeksche Waard. We nemen initiatief voor beleid en verstevigen het fundament voor breedtesport en topsport binnen de Hoeksche Waard. 

Door de diversiteit in sport achtergronden, kennis en werkervaring vormen we samen een integer en inclusief bestuur. We zijn allemaal lid geworden op persoonlijke titel, dus niet als vertegenwoordiger van de sportvereniging waar we zelf actief zijn (geweest). Daarnaast handelen we als Sportraad nooit op basis van behoeften van individuele sportverenigingen.

Visie & Missie

Door de positieve effecten van sport op de gezondheid en de sociale kracht vinden wij het als Sportraad belangrijk om sport en bewegen toegankelijk te maken. Dit doen wij voor alle inwoners en vitale sport- en beweegaanbieders binnen de Hoeksche Waard door middel van een professioneel (sport)beleid.

De missie van de Sportraad Hoeksche Waard is het versterken van het fundament voor breedtesport en topsport, het bieden van een toekomstgericht platform en het aanjagen van vernieuwing. Daarnaast zorgen we voor meer verbinding tussen de dorpen in de Hoeksche Waard op het gebied van sport. Ons doel; een sportinfrastructuur ontwikkelen waarin iedereen mee kan doen.

Bestuur Sportraad Hoeksche Waard

01
Lennert van Driel
Lennert van Driel Algemeen bestuurslid Lees meer over mij
02
Marita Verkaik
Marita Verkaik Algemeen bestuurslid Lees meer over mij
03
Peter Nootenboom
Peter Nootenboom Voorzitter Lees meer over mij
04
Bert de Jong
Bert de Jong Secretaris Lees meer over mij
05
Dennis Verschuuren
Dennis Verschuuren Penningmeester Lees meer over mij
06
Thamar van der Poel
Thamar van der Poel Algemeen bestuurslid Lees meer over mij
07
Clement van der Stel
Clement van der Stel Algemeen bestuurslid Lees meer over mij