Terug naar overzicht
1 december 2023 Sportraad Hoeksche Waard zoekt versterking

Voor de uitbreiding van ons 6-koppige team zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kom jij ons team versterken?

De Sportraad HW zet zich, als onafhankelijk platform, in voor een florerende amateursport waarbij iedereen kan meedoen en plezier beleven aan sport en bewegen. Daarom ondersteunen we de waarde van verenigingen, initiëren we beleid en nieuwe initiatieven en dragen daarmee bij aan versteviging van het fundament voor breedtesport en topsport in de Hoeksche Waard. We werken samen met de gemeente Hoeksche Waard, met sportverenigingen en met andere gevestigde partijen, zoals Hoeksche Waard Actief en Welzijn Hoeksche Waard. 

We zien de positieve effecten van sport en bewegen op gezondheid en het voorkomen van gezondheidsklachten. Maar ook de sterke sociale kracht. Een brede sportbeoefening in verenigd verband in de Hoeksche Waard is onmisbaar om iedereen te kunnen laten meedoen, om ‘gemeenschapszin’ te bevorderen, talenten te ontdekken en mensen te laten groeien in bijvoorbeeld zelfvertrouwen en omgaan met winst en verlies. De Sportraad staat voor: sport en bewegen toegankelijk voor alle inwoners, vitale sport- en beweegaanbieders en professioneel sportbeleid. 

Voorbeelden van ons werk:

  • We leggen de verbinding en onderhouden contact met de sportverenigingen in de Hoeksche Waard en andere organisaties, die zich bezighouden met sport en bewegen; 
  • We voeren gesprekken met de gemeente Hoeksche Waard over het sportbeleid en geven gevraagd en ongevraagd advies. Voorbeelden: harmonisatie subsidie- en accommodatiebeleid, het Lokaal Sportakkoord en de totstandkoming van de integrale sport- en beweegnota;
  • We organiseren ontmoetingen voor sportverenigingen;
  • We doen mee aan werk- en projectgroepen met onze expertise op sportgerelateerde onderwerpen;
  • We nemen deel en leveren een bijdrage aan regionale en landelijke bijeenkomsten van o.a. NOC-NSF, gericht op kennisdeling en uitwisseling van ervaringen.

Met 6 vrijwilligers uit de Hoeksche Waard met diverse sportachtergronden, kennis en werkervaringen vormen we de Sportraad. We hebben ieder op persoonlijke titel zitting genomen in het bestuur, dus niet als vertegenwoordiger van de sportverenigingen waar we zelf actief zijn. De tijdsbesteding is voor iedereen wekelijks naar eigen inzicht en mogelijkheden. We geloven in de kracht van diversiteit en hopen daarom ook op reacties van jongeren en vrouwen. Het takenpakket sluiten we graag aan bij de ambities en mogelijkheden van de kandidaat. 

Ben jij ook overtuigd van de waarde van sport en bewegen voor een sportieve, sociale en verbonden gemeente Hoeksche Waard? En wil jij daar je bijdrage aan leveren door toe te treden tot de sportraad? Dan horen we graag meer van je! Stuur een e-mail naar bestuur@sportraadhw.nl of neem telefonisch contact op met Bert de Jong (06 52 69 40 56). Ook personen die (mogelijk) interesse hebben, zijn welkom zijn om meer info op te vragen. We helpen je graag verder!

Functiewisselingen binnen ons bestuur

Per 1 januari 2024 stopt Peter Nootenboom bij de Sportraad Hoeksche Waard. De rol van voorzitter wordt overgenomen door Bert de Jong. Peter Nootenboom is één van de initiatiefnemers van de sportraad en sinds de oprichting in 2019 voorzitter van de Sportraad Hoeksche Waard. Na bijna zes jaar vindt hij het tijd voor een nieuwe uitdaging. “Ik ben bijzonder trots op wat we met elkaar de afgelopen jaren hebben bereikt,” aldus Nootenboom. “Vanuit een burgerinitiatief heeft de Sportraad zich verder ontwikkeld tot een onafhankelijk platform voor sport en bewegen in de Hoeksche Waard. Ik hou ervan om zaken op te zetten en partijen bij elkaar te brengen. Dat is wat mij betreft op een aantal gebieden goed gelukt. Ik ga ervan uit dat we de Integrale sport- en beweegnota nog voor mijn vertrek zullen afronden. Dat zou echt een mooi afscheidscadeau zijn!”

Door het vertrek van Peter Nootenboom is de functie van secretaris vacant gekomen. De secretariële werkzaamheden worden voorlopig verdeeld over de verschillende bestuursleden. Verder treedt Dennis Verschuuren terug als penningmeester en gaat zich als algemeen bestuurslid meer richten op lange termijn sportbeleid en ontwikkeling. Het penningmeesterschap wordt overgenomen door Lennert van Driel.